Ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran

Aking pong ipaglilingkod sa inyo sa pagkakataong ito, sa pangalawang pagkakataon, paano nilikom ng samahang Ang Dating Daan ang abuluyan oh.... eto ngayon: HAIN SA PASALAMAT NG BUONG KAPATIRAN No.

tulungan sa kanilang samahan, bago ka maanib sa samahang ADD dadaan ka muna sa isang tinatawag na Doktrina, yung dinudoktrina sa mga ibig umanib o yung nagsuri, iba doon sa actual na pangyayari, ang doktrina ng abuluyan na itinuturo ni ginoong Soriano sa kanyang mga ibig umanib ay ganito mga kababayan:.

MCGI is also known in the Philippines as Ang Dating Daan or "ADD" (English: "The Old Path"), the title of its flagship radio and television program.

It is located inside the 10-hectare ADD Central Headquarters (also known as ADD Compound) along Mac Arthur Highway in Apalit, Pampanga, Philippines.

Guided by this scriptural principle, the church's registered name contains descriptive words "ang mga kaanib" in Tagalog or "members" in English to emphasize the group's association today, as "members" of the "Church of God" that is already established long time ago and was written in the Bible.

On April 25, 1980, in compliance with government regulations, Eliseo Soriano registered the group with the Securities and Exchange Commission (SEC) as Ang Mga Kaanib sa Iglesia ng Dios Kay Kristo Hesus, Haligi at Saligan ng Katotohan, sa Bansang Pilipinas (English: Members of the Church of God in Christ Jesus, Pillar and Ground of Truth in the Philippines).

They believe in God the Father, Jesus Christ the Son, and the Holy Spirit but they adopt a nontrinitarianism orientation, rejecting the Trinitarian concept that there is "one God in three co-equal persons", which for them is against the Bible.

They believe that the Father is greater than all, greater than Jesus Christ as declared by Christ himself.

Search for ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran:

ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran-85ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran-2ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran-80ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran-75

last year ipinarating ni ginoong Soriano sa buong kapatiran na magkakaroon siya ng colum sa ganoong tabloid, ang kapalit tatangkilikin ng mga kaanib...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “ang dating daan pasalamat ng buong kapatiran”